Elijah

快過了,沒情人的來這邊取暖吧

Mia

你聲音好有磁性🧲

草泥小馬

Elijah

Mia 很開心你喜歡

Elijah

Mia

蠻喜歡的 你很會唱歌吧

Elijah

Mia

Elijah

可惜還沒有少女被迷倒😂😂

摘梨子

生日快樂

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!