Fanci

好冷ㄡ 要iiㄇ

藍色

好喔

陽兒

烏拉拉

蓋厚被子

Dexter

我跑步會到耶

嗷嗚

我覺得可以

妳的貼心小棉襖

與妳性福升溫

Way

妳肯約我敢現身

Fanci

我只愛綠色 月工月工女子 對啊 被套還沒洗好ㄋㄟ 哭哭 嗯嗯 不錯 我性致低迷~ 對不起 我不敢

妳的貼心小棉襖

我們互相取暖

哈尼救護逋逋車