Kenzy

你的體貼 溫暖了我的心 就像夏天的風吹過那麼涼爽安靜 我輕輕依偎在你的懷裡 天空掛滿祝福的星星 你的體貼 溫暖了我的心 就像傾盆大雨 捨不得淋濕愛你的心 我要唱給你聽 陶醉在你給的美麗

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!