Điaña

我會學牛叫 有人要跟我聊天嗎(。ŏ_ŏ)

404 error

好 我可以

品諴

哈哈

呱

我會

呱

我什麼都不會

克德 29歲的大叔

牛怎麼叫的?挺好奇

 拿鐵不加糖

我可以嗎?

🐯🐯🐯🐯🐯🐯

我會睡覺

ŁËÑ

好屌

老吳

想聽+1

Điaña

你太可愛 我不行 嘻嘻 👌 長這麼大第一次知道有人沒看過牛 我只要牛奶 👌

 拿鐵不加糖

我想聽+1

404 error

你怎樣 排擠我?

克德 29歲的大叔

哈哈 是沒聽過人學牛叫 挺好奇的

🥦

我要聊天🥺

Ryan

我會學貓叫~