blueHeart 💙

好累,眼睛快閉起來了。 ∑( ̄□ ̄)

Kay

眼睛閉閉 我哄你

blueHeart 💙

( •̥́ ˍ •̀ू )嚶嚶嚶~

Kay

明明是打呼聲...

blueHeart 💙

(っ˘̩╭╮˘̩)っ要抱抱

Kay

想我吼

blueHeart 💙

想。😣

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!