V͓̽i͓̽r͓̽u͓̽s͓̽

太在乎別人的言論只會影響自己 別人說你好 你就會得意忘形 別人說你差 你就會懷疑自己

啊妮

這是人性

V͓̽i͓̽r͓̽u͓̽s͓̽

三姨

娃兒 你鼻音 是天生的還是過敏呀

V͓̽i͓̽r͓̽u͓̽s͓̽

我不知道

三姨

🙄好吧 我是要跟你說 若是過敏 記得要避開過敏原

V͓̽i͓̽r͓̽u͓̽s͓̽

好⋯謝謝

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!