Ollie

我哭也哭不完悲傷 我忍也忍不住寂寞 我喊也喊不穿妳的謊言 我看到妳的嘴臉在堆砌著妳的正義 我看到被妳放上天秤的我的真心 我看到誰被誰用誰的框架審判 和以前的時光一起 一片一片 一頁一頁 慢慢流放 變成笑談 然後我我撕碎 我捶打 我枯竭 我成霜

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!