wei

wei

17

Hip-hop 可可愛愛 我只想睡覺誒:)

論壇動態

wei

晚安🐷

wei

晚上好

wei

安🎤

wei

🎤🎤後面不會唱ㄌ哈哈

wei

廁所唱歌是不是比較好聽🎤🎤

wei

🎤好久沒唱ㄌ餒

wei

讚喔 烤肉

wei

早安 要遲到ㄌ 大家都到土城了我還在南港讚喔

wei

一直被掛電話q

wei

美好的星期三

wei

今天一整天我喝了4杯鮮奶茶……會不會拉啊…

wei

早上好

wei

嗨 晚安🌙🌚

wei

圖三 這是要怎麼回答…∪・ω・∪

wei

我又遇到鄰居帥哥哥 好爽

wei

剩1小時就可以放飯了

wei

這班捷運好多帥哥

wei

早ㄢ 早餐一定喝鮮奶茶

wei

🎤聲音變沙啞……好難唱==

wei

全家鮮奶茶怎麼那麼酸

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!