Tiger

♂︎ 31

士林 韩国人 中文 不太好

論壇動態

Xíguàn tīng nǐ fēnxiǎng shēnghuó xìjié hàipà pòhuài wánměi de pínghéng diǎn bǎochízhe jùlí yī kē xīn de yáoyuǎn wǒ de jìmò nǐ jiù tīng bùjiàn

곱고 희던 그 손으로 넥타이를 메어주던 때 어렴풋이 생각나오 여보 그 때를 기억하오 막내아들 대학 시험 뜬 눈으로 지새던 밤들 어렴풋이 생각나오

해야할 말이있어

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!