Gn邊緣人

Gn邊緣人

♂︎ 36

_____whatever

論壇動態

Gn邊緣人

晚安

Gn邊緣人

吃完飯 打鏢 走一個

Gn邊緣人

法式奶油生蠔佐香菜帕瑪森 前面很正常 後面幹你娘🖕

Gn邊緣人

都說不要加香菜 打開盒子上面滿滿一層香菜 阿是怎樣

Gn邊緣人

不講理的我都按在牆上⛓️

Gn邊緣人

早安☕️

Gn邊緣人

晚餐吃什麼

Gn邊緣人

排位組起來好嗎

Gn邊緣人

你喜歡絲襪嗎 我喜歡撕襪。

Gn邊緣人

不要對我吐煙 我他媽等等拿滅火器噴妳

Gn邊緣人

又是不過的一天

Gn邊緣人

晚安

Gn邊緣人

幫我弄一杯楊枝甘露就娶

Gn邊緣人

我喜歡邊走邊吃

Gn邊緣人

🥃

Gn邊緣人

😯:我要一杯楊枝甘露 不好意思我們芒果賣完了 😯:那我要一杯綠茶 拿完綠茶 一台貨車停下來(送芒果) ...

Gn邊緣人

早個安☕️

Gn邊緣人

🥃

Gn邊緣人

🚬

Gn邊緣人

🚬

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!