Qian

Qian

♂︎ 20

唱歌❤️

論壇動態

Qian

愛 請問怎麼走🎵cover 只有一句喔👍

Qian

真實🎵

Qian

彩虹🎵

Qian

想自由🎵

Qian

用沙啞嗓音唱早安歌🎵

Qian

愛上你等於愛上寂寞🎵

Qian

她說🎵

Qian

曖🎵 希希❤️

Qian

轉身之後🎵

Qian

當一個天使的憂愁🎵 我只會一句😂 我唱歌會難聽嗎?

Qian

孤單心事🎵

Qian

我懷念的🎤

Qian

龍捲風🌪️🎤

Qian

年輪說🎵 狂抖的那種

Qian

囂張🎵

Qian

Stay with me🎵

Qian

岩石裡的🌸🎵

Qian

殘酷月光🌛🎵

Qian

我滴歌聲裡🎵

Qian

為你的寂寞唱歌🎵

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!