SHIN

SHIN

♂︎ 33

論壇動態

SHIN

雪落下的聲音 (副歌...先不要

SHIN

孤單心事

SHIN

晚安(記不住歌詞...所以隨便

SHIN

多想在平庸的生活擁抱你

SHIN

我曾把完整的鏡子打碎, 夜晚的枕頭都是眼淚。

SHIN

這一生關於你的風景

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!