Yu Yu

Yu Yu

18

走開 我脾氣不好還會咬人的 ʱªʱªʱª(ᕑᗢᓫ∗)

論壇動態

Yu Yu

微信 嗎

Yu Yu

聊天ㄇ

Yu Yu

沒有拆不散的情侶只有不努力的小三💁🏻‍♀️

Yu Yu

這時間好想去樓下711吃泡麵看帥哥店員

Yu Yu

我在凌晨半夜 醒來的夜裡 想起你還沒還我錢。

Yu Yu

氣 氣 氣 氣 好冷睡不著 冷到生氣

Yu Yu

160/53/c ₍₍ (̨̡ ‾᷄ᗣ‾᷅ )̧̢ ₎₎ 

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!