Jin

Jin

♂︎ 20

論壇動態

Jin

節約用水 請一起洗澡

Jin

一塊玻璃準備跳樓 他會說什麼? 晚安 我碎囉

Jin

我吃魚都只吃魚頭 因為餘生要留給妳

Jin

不是我想要吻妳 是咖啡忘記加糖

Jin

青菜 白菜 花椰菜 寶貝妳是我的菜

Jin

搶劫妳的心 通通不許動

想要參與討論與互動嗎?

趕快下載 Goodnight 一起聊天交朋友!